Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Képviselő-testületi ülések 2022

december 21. letöltés
  Meghívó
1.

Döntés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló 10/2021. (XI.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jegyzőkönyv
december 19. letöltés
  Meghívó
1.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

2. A temetőről és a temetkezésről szóló 19/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
3.

A települési víziközmű rendszer 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának elfogadása

4.

Gyulakeszi Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása

5. A 2023/2024-es tanévre vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok tervezetének véleményezése
6.

Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről

7.

A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda intézményvezetői megbízása

8.

Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 2022. évi munkájáról

Jegyzőkönyv
november 30. letöltés
  Meghívó
1.

Gyulakeszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. A helyi adókról szóló 7/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
3.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása és a közszolgáltató beszámolójának elfogadása

4.

Beszámoló a helyi adókról

5. A falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosítása
6.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2021. évi „Településfejlesztési beruházások támogatása" programja keretén belül megvalósuló „Tanösvény kialakítása a Csobánc hegyen" című pályázathoz Együttműködési Megállapodás megkötése a Bakonyerdő Zrt-vel

7.

Beszámoló a 2022. évi közművelődési tevékenységről

Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv /lakossági fórum/
Jegyzőkönyv /közmegallgatás/
szeptember 28. letöltés
  Meghívó
1.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló határozatának módosítása

2. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról
3.

Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon ingyenes állami tulajdonba adását eredményező Integrációs Programban való részvételről

4.

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése

Jegyzőkönyv
Szeptember 15. letöltés
  Meghívó
1.

Döntés a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda intézményvezetői megbízásának tárgyában hozott 62/2022. (VIII. 16.) Kt. határozat visszavonásáról/ módosításáról

Jegyzőkönyv
Augusztus 27. letöltés
  Meghívó
Jegyzőkönyv
augusztus 16. letöltés
  Meghívó
1.

Gyulakeszi község 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló határozatának módosítása
3.

Döntés az 1009/2 hrsz-ú és az 1009/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

4.

Döntés a Gyulakeszi 1120 hrsz-ú korlátozottan forgalomképes ingatlan forgalomképes vagyonelemmé történő átminősítéséről, valamint ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről és egyéb vagyonhasznosításról

5. Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti pályázat benyújtásáról
6.

A települési víziközmű rendszer 15 éves (2023-2037) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása

7.

A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda intézményvezetői megbízása

Jegyzőkönyv
Augusztus 11. letöltés
  Meghívó
1.

Tanösvény kialakítása a Csobánc-hegyen pályázathoz szükséges forrás biztosítása

Jegyzőkönyv
május 26. letöltés
  Meghívó
1.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása

2. Döntés a 1009/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.

Döntés a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda szülői kérelemre történő további működtetéséről

4.

A 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

5. A 2021. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
Jegyzőkönyv
május 18. letöltés
  Meghívó
1.

Döntés a VP6-19-2.1.-97-3-17 kódszámú, Kulturális eszközbeszerzés című felhívásra benyújtott „Zene nélkül nincs teljes ember." - Zongorabeszerzés Gyulakeszi Község Ön­kormányzata részére című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról szóló határozat módosításáról

Jegyzőkönyv
április 12. letöltés
  Meghívó
1.

Pályázat kiírása a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda intézményvezetői munkakörére, valamint intézményvezetői megbízás a pályázati eljárás lefolytatásáig

Jegyzőkönyv
március 30. letöltés
  Meghívó
1.

Gyulakeszi Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Jegyzőkönyv
március 9. letöltés
  Meghívó
1.

Gyulakeszi Község Önkormányzat falugondnoki pályázatának elbírálása

Jegyzőkönyv
február 24. letöltés
  Meghívó
1.

Gyulakeszi Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletének elfogadása

2. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2021. (11.18.) önkormányzati rendeletének módosítása
3.

Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (V. 17.) önkormányzati rendeletének módosítása

4.

Döntés a Gyulakeszi belterület 1009/1; 1009/2; és 1009/3. hrsz-ú ingatlanok hasznosításáról

5. Gyulakeszi Község Önkormányzata kötelező közművelődési alapszolgáltatási feladatainak ellátása céljából készített szolgáltatási terv, valamint a 2021. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
6.

Döntés a VP6- 7.2.1.l-21 kódszámú, ,,Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat benyújtásáról, a pályázathoz szükséges önerő biztosításáról

Jegyzőkönyv
február 18. (közös) letöltés
  Meghívó
1.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása

2.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása

Jegyzőkönyv
február 16. letöltés
  Meghívó
1.

A 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése

Jegyzőkönyv
január 24. letöltés
  Meghívó
1.

A polgármester tiszteletdíjának megállapítása

2. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
3.

Döntés a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

4.

Döntés a Falugondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

5. Döntés Falugondnoki Szolgálat Gyulakeszi Szakmai Programjának elfogadásáról
6.

Döntés a falugondnoki szolgálat helyettesítésére kötött együttműködési megállapodásról

Jegyzőkönyv

feher vertikalis gyulakeszi