Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Meghívó 2013.12.17.

GYULAKESZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.


Ügyiratszám: 18/8-34/2013.     

M E G H Í V Ó

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 17-én (kedd) 17.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom. 

Az ülés helye:        Kultúrotthon
(8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.)  

NAPIREND

1)    A 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Tóth József polgármester     

2)    A temető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 9/1993. (XI. 11.) Kr. rendelet, valamint a községi temetőben a sírhelyek használati díjának megállapításáról szóló 10/1993. (XI. 11.) Kr. rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Tóth József polgármester     

3)    A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Tóth József polgármester     

4)    A Gyulakeszi Önkormányzati Óvoda 2014/2015. nevelési évre történő óvodai beiratkozási időpontjának, az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása 
Előterjesztő: Tóth József polgármester     

5)    Gyulakeszi, Petőfi S. u. 7. szám alatti közkifolyó megszüntetése
Előterjesztő: Tóth József polgármester

6)    Szándéknyilatkozat az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek térítésmentes állami tulajdonba adásáról
Előterjesztő: Tóth József polgármester

7)    Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2014. évi munkaterve
Előterjesztő: Tóth József polgármester

8)     Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK


A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm. 

Tapolca, 2013. december 11.

Tóth József sk.
polgármester

feher vertikalis gyulakeszi