Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Meghívó 2013.05.02.

GYULAKESZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.


 

Ügyiratszám: 18/8-5/2013.

M E G H Í V Ó

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 2-án (csütörtök) 17.00 
órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom. 
Az ülés helye: Kultúrotthon
(8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.) 

NAPIREND

1) A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása, továbbá a 
pénzmaradvány-elszámolás elfogadása

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

2) Gyulakeszi Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Tóth József polgármester 

3) Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. 
(VI.18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

4) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet 
megalkotása

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

5) Helyi adókról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Tóth József polgármester 

6) A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Tóth József polgármester 

7) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Tóth József polgármester 

8) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Tóth József polgármester 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm. 

Tapolca, 2013. április 25.

 

Tóth József 
polgármester

feher vertikalis gyulakeszi