Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Meghívó 2015.06.22.

 

GYULAKESZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8286GyulakesziKossuth u. 55.

 

____________________________________________________________________________

Ügyiratszám: 18/9-11/2015.

M E G H Í V Ó

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 22-én (hétfő17.00 órai kezdettel nyilvánosülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Kultúrház

(8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.)

NAPIREND

1)      Gyulakeszi Község 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

2)      A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

3)      Döntés a háziorvosi rendelési idő megváltozásáról
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

VEGYES ÜGYEK, KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretben tárgyalja:

1)      A kitüntetésre érkezett javaslatok elbírálása

Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. június 18.

Szennyainé Kovács Veronika sk.
polgármester

feher vertikalis gyulakeszi