Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Meghívó 2015.03.30.

GYULAKESZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8286GyulakesziKossuth u. 55.


 

 

Ügyiratszám: 18/9-5/2015.

 

M E G H Í V Ó

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 30-án (hétfő17.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Kultúrház

(8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.)

NAPIREND

1)      Gyulakeszi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

2)      A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, és az adományozás szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

3)      A gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének és intézményi térítési díjainak megállapítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

VEGYES ÜGYEK, KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2bekezdés a) pontjaalapján zárt ülés keretben tárgyalja:

1Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. március 25.

Szennyainé Kovács Veronika sk.
polgármester

feher vertikalis gyulakeszi