Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Meghívó 2016.05.05.

GYULAKESZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.

___________________________________________________________________________

 

Ügyiratszám: 18/11-10/2016.

M E G H Í V Ó

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 5-én (csütörtök) 16.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Kultúrház

(8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.)

NAPIREND

1)    A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

2)    A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

3)    Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (V. 3.) önkormányzati rendeletének és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester Ughy Jenőné jegyző

4)    A települési támogatásokról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

5)    Döntés a "Településszerkezeti terv", valamint Gyulakeszi Község Képviselő-testületének 12/2005. (XII.05.) számú rendeletével jóváhagyott "Helyi építési szabályzat" és "Szabályozási terv" módosításának kezdeményezéséről
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

6)    Döntés lakótelkek kialakítása ügyében
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

7)    A 2015. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

8)    Önkormányzati nyilatkozat a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat "létszámcsökkentési" pályázatához
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

VEGYES ÜGYEK

Jegyzőkönyv

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2016. április 29.

Szennyainé Kovács Veronika sk.
polgármester

feher vertikalis gyulakeszi