Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Képviselő-testület által elfogadott rendeletek 2021. év

 

17/2021. (XII.21.) a közterület használatáról
16/2021. (XII.21.) a településkép védelméről szóló 3/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2021. (XII.21.) az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről
14/2021. (XII.21.) a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
13/2021. (XII.21.) Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2021. (XII.01.) a közművelődésről
11/2021. (XII.01.) Gyulakeszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása
10/2021. (XI.09.) a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról
9/2021. (VIII.30.) Gyulakeszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
8/2021. (V.26.) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és költségvetési maradvány elfogadásáról
7/2021. (V.26.) egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
6/2021. (V.26.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról
5/2021. (V.26.) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról
4/2021. (V.26.) a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
3/2021. (II.25.) Gyulakeszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2/2021. (II.18.) a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2019. (VII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2021. (II.18.) Gyulakeszi Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

 

feher vertikalis gyulakeszi