Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Képviselő-testületi ülések 2020

2020. december 23. letöltés
1. Helyi adókról szóló rendelet módosítása
2.

Közbeszerzési Szabályzat 2020

3. Belső ellenőrzési munkaterv
4.

Indítható óvodai csoportok számának meghatározása

5. Óvodai beiratkozás és nyitvatartás
6.

2021. évi munkaterv

7. Közös hivatal beszámoló
8.

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Int. beszámolója

9. Gyk. környezeti állapotról beszámoló
10.

Települési támogatás megállapítása

11. KIVONATOK GYK 2020.12.23. nyilvános.
2020. november 30. letöltés
1. Temetőrendelet felülvizsgálata
2.

Tájékoztató a helyi adókról

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről tájékoztató
4.

Gyermekétkeztetési szolgáltatási szerződés módosítása

5. Döntés sírhelymegváltási díj megfizetésének elengedése ügyében
6.

Kivonatok 2020. 11. 30. nyilvános

2020. október 2. letöltés
Meghívó
1. Gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása
Jegyzőkönyv:
2020. szeptember 29. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása.
melléklet
2.

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

3. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
melléklet
4.

Gyermekétkeztetés vásárolt élelmezéssel történő biztosítása

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
6.

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezése
melléklet

7. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Jegyzőkönyv:
2020. augusztus 27. letöltés
Meghívó
1. Döntés szociális célú tüzelőanya vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti pályázat benyújtásáról
2.

A települési víziközmű rendszer 15 éves (2021-2035) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása

Jegyzőkönyv:
2020. augusztus 11. letöltés
Meghívó
1. Saját forrás biztosítása az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat benyújtásához
2.

Döntés a falugondnoki szolgálat létrehozásáról

3.

Döntés az MFP-TFB/2020. kódszámú "Tanya- és falugondnoki busz beszerzése" című pályázat benyújtásáról, továbbá a szükséges saját forrás biztosításáról

4.

Döntés az MFP-OEF/2020. kódszámú "Óvodaépület felújítása" című pályázat benyújtásáról

Jegyzőkönyv:
2020. július 16. letöltés
Meghívó
1.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása, és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása

2.

A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

3.

Döntés a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

4.

A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda éves (nyári) nyitvatartási idejének

5.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása

6.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása

Jegyzőkönyv:
2020. július 9. letöltés
Jegyzőkönyv:
2020. július 2. letöltés
Meghívó
1.

A 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése

Jegyzőkönyv:
2020. április 30. polgármesteri döntések. letöltés
1. E_GYKÖ Gazdasági Programjának elfogadása
2. 13-2020.(IV.30.)PM határozat Gazdasági Program
2020. március 30. polgármesteri döntések. letöltés
1. Településkép védelméről szóló önk. rendelet megalkotása
2. Döntés a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséről
3. Szociális és gyermekvéd. ellátásokról szóló rend. felülvizsgálata
4. 3-2020. PM Rendelet településkép védelméről
5. 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvéd. tevékenységről átfogó értékelés
6. 4-2020. PM Rendelet hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedeélyezéséről
7. GYKÖ 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
8. 10-2020. PM Határozat szociális és gyermekvéd. ellátásokról rendelet felülvizsgálata
9. 11-2020. PM Határozat 2019. évi gyermekjóléti és gyermvéd. tevékenységről készült átfog értékelés
10. 12-2020. PM Határozat GYKÖ 2020. évi közbeszerzési terv
2020. március 12.. letöltés
Meghívó
1. Településképi rendelet-tervezettel kapcsolatos partnerségi egyeztetési szakasz lezárása
Jegyzőkönyv:
2020. február 26. letöltés
Meghívó
1. Gyulakeszi Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása.
2. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Jegyzőkönyv:
2020. január 30. letöltés
Meghívó
1. A 2020/2021‐es tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Jegyzőkönyv:

feher vertikalis gyulakeszi