Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Hatályos rendeletek

8/1996.    VIII.16.    A község címerének és zászlójának alapításáról és annak használati rendjéről (egységes szerkezetben) 


15/2004.    IX. 24.    A hulladékgazdálkodási tervről


12/2005.    XII. 05.   Gyulakeszi község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásról 


6/2013.    V. 3.   Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól mód.(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2023. május 24.)


7/2013.    V. 3.    a helyi adókról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2023. január 1.)


8/2013.    V. 3.    A talajterhelési díjról


19/2013. XII.18. a temetőről és a temetkezésről (módosítással egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2024. január 1.)


9/2014 VIII.25. A közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint névtáblák és a házszámtáblák elhely. rendjéről.


11/2014. IX.30. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2024. január 1.)


5/2015. III.31. A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, és az adományozás szabályairól


9/2015 IV.28. A környezetvédelemről


12/2015 VII.05. Gyulakeszi község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2019. március 14.)


3/2016. (II.22.) önkormànyzat rendelete a jàrrmu elhelyezèsèrol ès parkolòhelyek biztosìtàsàròl


- 7/2017 V.11.) a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről


- 13/2017 GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2017. (XI.7.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról


- 14/2017 GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2017. (XI.7.) önkormányzati rendelete (2017.12.)


5/2018. (V.29.)az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról


7/2019. (V.17.) Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról


11/2019. (XI.5. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról


3/2020. (III.31.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről


1/2021. (II.18.) Gyulakeszi Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról


4/2021. (V.26.) a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról


5/2021. (V.26.) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról


6/2021. (V.26.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról


8/2021. (V.26.) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és költségvetési maradvány elfogadásáról


10/2021. (XI.09.) a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2022. december 23.)


12/2021. (XII.01.) a közművelődésről


7/2019. (V. 17.) Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2022. február 28.)


3/2020. (III.31.) a településkép védelméről (egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2021. december 22.)


1/2021. (II.18.) Gyulakeszi Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2022. február 28.)


14/2021. (XII. 21.) a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról


15/2021. (XII. 21.) az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről


17/2021. (XII. 21.) a közterület használatáról


1/2022. (I.25.) a falugondnoki szolgáltatásról


12/2022. XII. 20.)a partnerségi egyeztetés szabályairól


1/2024. (II.20.) Gyulakeszi Község 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával


3/2024. (V. 28.) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és költségvetési maradvány elfogadásáról

feher vertikalis gyulakeszi