Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Meghívó 2016.09.26.

GYULAKESZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8286 GyulakesziKossuth u. 55.

_________________________________________________________________________

 

Ügyiratszám: 18/11-26/2016.

M E G H Í V Ó

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016szeptember 26-án (hétfő17.00 órai kezdettelnyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Kultúrház

(8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.)

NAPIREND

1) Gyulakeszi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

2) A települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

3) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

4) Döntés szociális célú tűzifavásárlás támogatás igényléséről
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

5) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

Jegyzőkönyv

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretben tárgyalja:

1) Gyermek taníttatásához kapcsolódó települési támogatás megállapítása iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2016. szeptember 22.

Szennyainé Kovács Veronika
polgármester

feher vertikalis gyulakeszi