Itt otthon vagy!

Gyulakeszi

Meghívó 2013.06.18.

GYULAKESZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.
Ügyiratszám: 18/8-9/2013.     

M E G H Í V Ó

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 18-án (kedd) 17.30 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom. 

Az ülés helye:        Kultúrotthon
(8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.)  

NAPIREND

1)    A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2004. (V. 17.) rendelet és a gyermekek védelméről szóló 14/2000. (XII. 18.) rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Tóth József polgármester     

2)    Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Tóth József polgármester     

3)   A volt Körjegyzőség épületének költségviselésével kapcsolatos megállapodás elfogadása 
Előterjesztő: Tóth József polgármester     

4)    Elővásárlási jogról való lemondás 
Előterjesztő: Tóth József polgármester     

5)    Pályázat kiírása a Gyulakeszi Óvoda intézményvezetői munkakörére
Előterjesztő: Tóth József polgármester     

6)    Tombolasorsolással kapcsolatos testületi döntések módosítása 
Előterjesztő: Tóth József polgármester     


VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretben tárgyalja:

1)    Nyitrai László ápolási díj ügye
Előterjesztő: Tóth József polgármester 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm. 

Tapolca, 2013. június 12.Tóth József 
polgármester

feher vertikalis gyulakeszi